Geplaatst op 26 februari 2021 ·

We mogen vanaf 3 maart weer volledig open! Eindelijk! Wat zijn we blij na 11 weken lockdown met alleen de hoogst medisch noodzakelijke voetzorg uitvoeren en verder niets.

Maar het Corona virus is helaas nog niet voldoene onder controle dus we vragen jullie nadrukkelijk om bij enige corona gerelateerde klachten je afspraak af te zeggen. En daarnaast houden we ons aan strikte hygiene regels om iedereen zo veilig mogelijk te kunnen behandelen.

Lees daarom goed de herinneringsmail die je krijgt over de afspraak en neem bij vragen contact met ons op.

 

ProVoet vindt het verantwoord om medisch noodzakelijke voetzorg vanaf 15 december ‘gewoon’ door te laten gaan, net zoals dat in de lockdown van afgelopen voorjaar het geval was. Hierover hebben we de ministeries opnieuw bericht en we hebben inmiddels de toezegging ontvangen.
Heeft u een afspraak staan voor deze periode dan nemen wij persoonlijk contact met u op. Helaas zullen de meeste behandelingen verschoven moeten worden naar februari/maart. Alleen de strikt medische voetzorg mogen toegepast worden.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

  1. Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
  2. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
  3. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
  4. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
  5. Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
  6. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
  7. Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4: in tegenstelling tot de eerste lockdown is het in het geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.